Geo-Eko

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Centrum Astronomicznego

Przebudowa i rozbudowa GEO-EKO

KLIENT:
GEO-EKO Sp. z o. o.

KONTRACHENT:
System Cold

CZAS REALIZACJI:

WARTOŚĆ KONTRAKTU:
17 000 zł netto