Kierownik robót instalacyjnych:

inż. Kamil Basista

Zleceniodawca:

F.H.U. INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.

Zakład Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce

Wykonano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną. Centrala wentylacyjna NW1 obsługująca pomieszczenia biurowe zlokalizowana została w wydzielonym pomieszczeniu technicznym (taras techniczny) na II piętrze budynku. Centrala wentylacyjna NW2 obsługująca sale multimedialną zlokalizowana pod stropem pomieszczenia Sali multimedialnej w przestrzeni sufitu podwieszanego. Na potrzeby pomieszczeń sanitarnych, śmietnika, centralnego odkurzacza i klatek schodowych wykonane zostały osobne systemy wentylacji wywiewnej, opartych na wentylatorach dachowych. Do przygotowania czynnika chłodniczego dla potrzeb budynku, zaprojektowano oraz wykonano instalację źródła chłodu składającą się z: obiegu źródłowego od agregatu chłodniczego, do rozdzielaczy rurowych; obiegu odbiorczego dla klimakonwektorów kasetonowych; obiegu odbiorczego dla chłodnic wentylacyjnych w centralach NW1 i NW2. Wykonana została instalacja c.o., wodna, zasilana wodą grzewczą o zmiennych parametrach 70/50ºC, z kotłowni gazowej zlokalizowanej na piętrze budynku technologicznego. Wyodrębnia się następujące główne obiegi grzewcze: obieg na potrzeby centralnego ogrzewania – grzejnikowego, obieg na potrzeby doprowadzenia ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych.

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: