Kierownik robót instalacyjnych:

inż. Kamil Basista

Zleceniodawca:

SB COMPLEX Sp. z o.o Sp. K.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Realizacja projektu w budynku publicznym, którego celem był remont, przebudowę i rozbudowę instalacji wentylacji i klimatyzacji. Inwestycja obejmowała pomieszczenie auli, pomieszczenia audytoryjne, socjalne, jak i techniczne.
Zainstalowano i uruchomiono system klimatyzacji MRV składającego się z 11 jednostek zewnętrznych oraz 52 jednostek wewnętrznych, natomiast dla pomieszczenia serwerowni wykonano system urządzeń naściennych typu Split. System wentylacji mechanicznej składa się z 4 central i rozprowadzonej instalacji nawiewno – wywiewnej na ww. pomieszczeniach.

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: