Kierownik robót instalacyjnych:

mgr inż. Bartosz Domański

Zleceniodawca:

Prywatny inwestor

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul.Ułanów w Krakowie

Kompleksowe Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji ,z zastosowaniem trójrurowego systemu VRF TOSHIBA oraz systemu wentylacji SOLANO wraz z odzyskiem ciepła! Projekt wykonawczy – SYSTEMCOLD
Ilość chłodu: 70kw.
Ilość wymienianego powietrza :14 000m3
Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: