Kierownik robót instalacyjnych:

mgr inż. Joanna Pacułt-Stępień

Zleceniodawca:

REMAR

Szkoła podstawowa nr.17 w Rudzie Śląskiej

W zakresie wykonanych robót: instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, hydrantowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: