Kierownik robót instalacyjnych:

mgr inż. Paweł Boduszek

Zleceniodawca:

ANNA_BUD Sp. z o.o.

Strażnica Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Wykonano instalacji wewnętrzne sanitarne, w tym: klimatyzacji, wentylacji, C.O.,C.T., wodno-kanalizacyjnych (hydrantowej, odwodnienie dachu, odwodnienie liniowe, wpusty, kanalizacja sanitarna), sprężonego powietrza i systemu pianowego.

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: