Kierownik robót instalacyjnych:

Tomasz Szymański

Zleceniodawca:

Reesco Sp. z o.o.

Cosinus Kraków – Szkoła Policealna

Demontaż i rozprowadzenie nowych kanałów wentylacyjnych na 1 piętrze budynku. Dostawa i montaż armatury wentylacyjnej (przepustnice, tłumiki, rewizje kanałowe, etc), nawiewników/wywiewników. Pomiary i regulacja.

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: