Kierownik robót instalacyjnych:

mgr inż. Bartosz Domański

Zleceniodawca:

Keen Concept Corporation Sp. z o. o.

Budynki jednorodzinne przy ul 28 lipca 1943 roku

Wykonano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) dla dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: