Kierownik robót instalacyjnych:

mgr inż. Bartosz Domański

Zleceniodawca:

Budynek zespołu szkolno-przedszkolnego w Przybysławicach

Zakres prac:
🔹 dokończenie prac związanych z wykonaniem układów wentylacyjnych wraz z wykonaniem prób szczelności, automatyką, uruchomieniem, pomiarami wydajności, regulacją i dokumentacją odbiorową powykonawczą,
🔹 dokończenie instalacji wentylacji wyciągowej z pomieszczeń sanitarnych, magazynowych i gospodarczych na skrzydle C
🔹 próby ciśnieniowe kanałów
Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: