Kierownik robót instalacyjnych:

mgr inż. Ewelina Krzeszowska

Zleceniodawca:

RE-Bau Sp. z o.o.

Budynek biurowy MPEC S.A. w Krakowie

Na potrzeby nowopowstałych aranżacji wnętrz wykonano system klimatyzacji VRF  z odzyskiem ciepła prod. Mitsubishi i instalację odprowadzenia skroplin z zabezpieczeniem ppoż. System ten pełni również funkcję grzewczą jako jedyne źródło ogrzewania na piętrach 1-4. Na parterze, gdzie system obsługuje pomieszczenia o zbliżonym przeznaczeniu i nie będzie przypadków jednoczesnego grzania oraz chłodzenia w tychże pomieszczeniach, wykonano system klimatyzacji typu VRF bez odzysku ciepła Dodatkowo wykonano po dwa systemy klimatyzacji (podstawowy oraz rezerwowy) w pomieszczeniach technicznych, oparty na niezależnych systemach typu Split. Zamontowano 9 układów VRF w tym 290 jedsnostek wewnętrznych

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: