Kierownik robót instalacyjnych:

inż. Tomasz Obszański

Zleceniodawca:

Form Contractor Sp z o.o. (dawniej Buma Contractor 1 Sp. z o.o.)

Biurowiec CU OFFICE we Wrocławiu

Biurowiec CU OFFICE we Wrocławiu

Na obiekcie zrealizowano instalacje wentylacji, klimatyzacji, instalacje wodnej i cwu oraz instalacje kanalizacji sanitarnej. Chłodzenie i grzanie pomieszczenia zrealizowano w oparciu o trójrurowy system VRV/VRF z odzyskiem ciepła. W pomieszczeniach nie objętych tym systemem, a wymagających ogrzewania zainstalowane dyżurne grzejniki. Pomieszczeniu technicznym zastosowano klimatyzatory typu split, zapewniając chłodzenie naprzemiennie w trybie normalnym i rezerwowym. Zamontowano również armaturę na instalacji wody, podgrzewacze wody, wykonany biały montaż. Dodatkowo przeprowadzono badania wody.

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: