Kierownik robót instalacyjnych:

mgr inż. Ewelina Krzeszowska

Zleceniodawca:

ANNA-BUD sp. z o.o.

Zespoł budynków handlowo usługowych w Bielawie

Kompleksowo wykonano instalacje wentylacji mechanicznej, obsługującą 3 budynki. Dla każdego lokalu na wynajem przewidziano zastosowanie oddzielnej, dachowej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, wyposażonej w pompę ciepła, stanowiącą źródło ciepła Każda centrala nawiewno- wywiewna dostarcza odpowiednią (higieniczną ) ilość powietrza w zależności od ilości osób przebywających w lokalu oraz zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury w lokalu, zgodnie z wymaganiami najemcy (ogrzewanie).

Dla wentylacji w pomieszczeniach sanitariatów wykonano oddzielne układy wentylacyjne wywiewne z wentylatorem kanałowymi. Wyrzut powietrza ponad dach. Każdy z najemców posiada osobny wywiew z toalet. Wszystkie przepusty instalacyjne w przegrodach stref pożarowych i pomieszczeń wydzielonych pożarowo zabezpieczo-no przeciwpożarowo zgodnie obowiązującymi przepisami.

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: