Kierownik robót instalacyjnych:

mgr inż. Bartosz Domański

Zleceniodawca:

RE-Bau Sp. z o. o.

Budynek biurowo-usługowy Astris w Krakowie

Zrealizowano instalację wentylacji i klimatyzacji, oddymiania mechanicznego dla budynku.

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: