Kierownik robót instalacyjnych:

Patryk Myjak

Zleceniodawca:

ERBUD S.A.

Apartamenty Novum etap III Kraków

W ramach inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami przy ul. Rakowickiej i ul. Wita Stwosza w Krakowie, kompleksowo realizujemy:

– Instalacje wentylacji mechanicznej bytowej: wentylacja strumieniowa garaży, pomieszczeń technicznych, pomieszczenia przepompowni wód odpadowych, wymiennikownie, pomieszczenia studzienki, separatora itd.

– Instalacja wentylacji mechanicznej pożarowej

– Odpowiednie do instalacji wentylacji przejścia p.poż przez przegrody budowlane

– Kompleksowy układ automatyki dostosowany do instalacji

– Instalacja detekcji CO/LPG garaży

Scroll to Top
Tworzymy wyjątkowe obiekty​

Sprawdź nasze Social Media: